Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ40 40.000 Κcal/h

Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ40 40.000 Κcal/h

Απόδοση µέχρι 93%

Η ατοµική µονάδα “Θώκας” περιλαµβάνει:

Λέβητα χαλύβδινο

Καυστήρα πετρελαίου RIELLO
Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων GRUNDFOS
Κλειστό δοχείο διαστολής
Τέσσερα σιδερένια διαφράγµατα

Πλήρη πίνακα οργάνων
Καλύµµατα µε ηλεκτροστατική βαφή
Βαλβίδα ασφαλείας 3 Bar και

Αυτόµατο εξαεριστικό 1/2

Τύπος    Θ 40
Ισχύς (Kcal/h)    40.000
Κυκλοφορητής    1 1/4”
∆οχείο ∆ιαστολής    12 Lt
Παροχές Σύνδεσης    1 1/4”
Πλάτος (cm)    67
Βάθος (cm)    88
Ύψος (cm)    100
Έξοδος Καυσαερίων    Φ 114mm