Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ30 30.000 Κcal/h

Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ30 30.000 Κcal/h

Απόδοση µέχρι 93%

Η ατοµική µονάδα “Θώκας” περιλαµβάνει:

Λέβητα χαλύβδινο

Καυστήρα πετρελαίου RIELLO
Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων GRUNDFOS
Κλειστό δοχείο διαστολής
Τέσσερα σιδερένια διαφράγµατα
Πλήρη πίνακα οργάνων
Καλύµµατα µε ηλεκτροστατική βαφή
Βαλβίδα ασφαλείας 3 Bar και
Αυτόµατο εξαεριστικό 1/2

Τύπος    Θ 30
Ισχύς (Kcal/h)    30.000
Κυκλοφορητής    1”
∆οχείο ∆ιαστολής    12 Lt
Παροχές Σύνδεσης    1”
Πλάτος (cm)    53
Βάθος (cm)    75
Ύψος (cm)    100
Έξοδος Καυσαερίων    Φ 114mm