Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ20 20.000 Κcal/h

Ατομική μονάδα πετρελαίου Θώκας Θ20 20.000 Κcal/h

Απόδοση µέχρι 93%

Η ατοµική µονάδα “Θώκας” περιλαµβάνει:

Λέβητα χαλύβδινο

 

Καυστήρα πετρελαίου RIELLO

Κυκλοφορητή τριών ταχυτήτων GRUNDFOS

Κλειστό δοχείο διαστολής
Τέσσερα σιδερένια διαφράγµατα

Πλήρη πίνακα οργάνων

Καλύµµατα µε ηλεκτροστατική βαφή

Βαλβίδα ασφαλείας 3 Bar και

Αυτόµατο εξαεριστικό 1/2
Τύπος    Θ 20
Ισχύς (Kcal/h)    20.000
Κυκλοφορητής    1”
∆οχείο ∆ιαστολής    8 Lt
Παροχές Σύνδεσης    1”
Πλάτος (cm)    46
Βάθος (cm)    66
Ύψος (cm)    100
Έξοδος Καυσαερίων    Φ 100mm